Istraživanje, razvoj i inovacije

Naše istraživačko-razvojne aktivnosti predstavljaju srž našeg poslovanja u proizvodnji voćnih preparacija. Zajedno sa našim kupcima i zajedničkim znanjem, razvijamo proizvode prilagođene zahtevima kupaca. Na zahtev naših kupaca pripremamo preko 400 uzoraka godišnje sa ciljem da osnažimo naše kupce da na taj način dodaju vrednost svojim proizvodima. Ovo je ključna aktivnost koja nam usmerava našu tržišnu strategiju.

Počev od 01.01.2014, Desing je osnovao „Inovacioni centra za višnju“. Ovaj inovacioni centar objedinjuje kompetencije, stručnost i vredne informacije sa ciljem da ukaže na perspektive generisanja novih ideja za dalji razvoj održivog poslovanja u lancu ishrane na bazi voća, sa naglaskom na višnji. Ovaj centar će ukazati na poboljšanja, perspektive razvoja procesa i proizvoda, optimizaciju procesa i kvalitet proizvoda i procesa u celokupnom voćnom sektoru. Centar je integrisan u sveukupno poslovanje sa težnjom ka inovacijama što omogućuje da naš tim transformiše naša znanja u rešenja za naše kupce.

Naš put do uspeha će u budućnosti biti usmeren na:

  • Razvoj portfolija “prirodnih” proizvoda
  • Razvoj portfolija “zdravih” proizvoda kroz poboljšanje njihovog nutritivnog sastava

  • Naš inovacioni centar je usmeren na razvoj novih proizvoda kao i reformulaciju postojećih u cilju poboljšanja nutritivnog sastava proizvoda kroz smanjenje sadržaja šećera, veštačkih aditiva i konzervanasa, zaslađivača i boja.

    Počev od 2012. godine, naša kompanija je započela saradnju sa naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Naši glavni partner je Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U prethodnim godinama započeli smo sledeće projekte:

  • „InnovativeFruitPreparations In The Pilot Aseptic Plan“ – projekat koji se realizuje preko Inovacionog fonda Republike Srbije
  • - Učešće u EU Framework programe 7 (FP7) projektu „AQUAVALENS - Protecting the health of Europeans by improving methods for the detection of pathogens in drinking water and water used in food preparation“ zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu.