Ukus

Senzorna ocena naših proizvoda je jedan od naših najvažnijih aktivnosti. Duboko verujemo da naši kupci prepoznaju zadovoljstvo koje im pružaju naši proizvodi. Naš senzorni panel je obučen da koristi različite tehnike senzornog ocenjivanja. Mi smo svesni da je naš panel moćan razvojni potencijal i koristeći statističke metode za utvrđivanje senzornih preferencija mi imamo mogućnost da optimizujemo potrebe naših kupaca.

U saradnji sa našim razvojem, senzorni panel ima ulogu da:

  • Razvije nove proizvode analizirajući mape preferencija potrošačas;
  • Utvrdi mogućnost da li kupci mogu da utvrde promene i razlike;
  • Razume obim promena koje ukazuju na reakciju potrošača;
  • Utvrdi koji novi proizvodi i koncepti imaju potencijal rasta na tržištu;
  • Utvrdi senzorne promene tokom roka trajanja proizvoda;
  • Utvrdi senzorne promene tokom roka trajanja proizvoda;

  • Osim senzornog panela, mi istražujemo preferencije potrošača za različite proizvode i industrije. Jedna od poslednjih studija: “Poređenje nadeva od višnje organizacije DESING sa konkurentskim proizvodima u pogledu senzornih svojstava i prihvatljivosti od strane potrošača” je potvrdila da su naše voćne preparacije, namenjene pekarskoj industriji, ostvarile najbolje ocene za najvažnija senzorna svojstva povezana sa nadevima od višnje.

    Senzorna ispitivanja se rade u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu.